Sirné knoty

Sirné knoty

Cena
Kč 89,00

Dezinfekce včelích plástů, úlů, skladovacích skříní, skladů.

Dostupnost :
Skladem

Dezinfekce včelích plástů, úlů, skladovacích skříní, skladů. Ničí plísně a mikroorganismy. Sirný knot zavěsíme, zapálíme a necháme působit sirný dým.

Upozornění: Při hoření se uvolňuje oxid siřičitý, toxický plyn, CAS 7446-09-05. (H315) Dráždí kůži.

 

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí., (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., (P302+P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla., (P332+P313) Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření., (P501) Odstraňte obsah/obal zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní list - viz STAŽENÍ

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Prosím nejprve se přihlaste.
 
Powered by Phoca Cart
 

Kontakt

Eliška Soukupová

Tel: +420 608 511 896

Email: info@vcelka-plzen.cz

Email: obchod@vcelka-plzen.cz

Kde nás najdete

Gerská 4

323 00 Plzeň

IČO: 43329896

DIČ: CZ5460200438

Partneři

Partneři